Easter picture

Easter holidays opening times

Please find below the dates on which our branches will be closed over the Easter period:

• Friday 14th April 2017

• Saturday 15th April 2017

• Monday 17th April 2017

Our normal opening hours apply on all other days (Monday to Friday between 8.30am and 5.00pm)

We wish you all a happy Easter


Ħinijiet tal-ftuħ fi żmien l-Għid

Il-fergħat tagħna ser ikunu magħluqin kif imniżżel hawn taħt fi żmien il-festi tal-Għid:

• Il-Ġimgħa 14 t’ April 2017 

Is-Sibt 15 t’ April 2017

• It-Tnejn 17 t’ April 2017

Fil-ġranet l-oħra inkunu miftuħin fil-ħinijiet normali tagħna (Mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-8.30am u l-5.00pm)

Nawgurawlkom l-Għid it-tajjeb